GUNSTIGE RESULTATEN VAN CONSERVATIEVE BEHANDELING MET ISOSORBIDEDINITRAAT VAN 25 PATIENTEN MET GRAAD-4-HEMORROÏDEN; EEN PILOTSTUDIE

 

Met belangstelling las ik de studie van collegae van den Berg, Stroeken en Hoofdwijk (NTvG 2003 17 mei;147(20)). Het artikel geeft mij aanleiding tot het plaatsen van enkele kanttekeningen.

In het artikel wordt ten onrechte gesproken over "acuut getromboseerde externe hemorroïden". Deze nomenclatuur is een onjuiste. Hemorroïden zijn een vergroting van het direct craniaal van het anale kanaal gelegen plexus venosus rectalis (corpus cavernosum recti) en bekleed met slijmvlies(1). Dientengevolge altijd inwendig! Uitwendige hemorrhoïden bestaan dus niet. De schrijvers bedoelen dus een perianale thrombose en dat is het optreden van een stolsel in de plexus venosus rectalis pars inferior (perianale randvenen).

De resultaten van de behandeling van geïncarcereerde hemorroïden met isosorbidedinitraat zijn zeer hoopgevend. Mijn vraag aan de auteurs is of zij in hun onderzoek bij optredende necrose, hetgeen wij regelmatig zien, ook ISDN hebben gebruikt. De kans op de ook genoemde, verhoogde opname van ISDN zoals bij gebruik van een applicateur, en de daarmee gepaard gaande bijwerkingen, lijkt hierbij aanzienlijk.

Het te voeren beleid behoort overigens altijd afwachtend te zijn omdat geïncarcereerde hemorroïden en met name ook als deze, zoals vaak voorkomt, begeleid worden door necrosen, eerder een contra-indicatie dan een indicatie tot operatief ingrijpen zijn. Hoe erger de aandoening, hoe onoverzichtelijker de anatomische verhoudingen en hoe meer een chirurgische ingreep op dat moment een groot risico tot irreversibele beschadigingen met zich meebrengt. Het zou dus alleen al daarom afgeraden moeten worden.

De resultaten van onze behandeling zijn vergelijkbaar met de beschreven resultaten met ISDN. In plaats van ISDN geven wij Cremor Triamcinoloni 0,1% FNA (enkele malen per dag dun aan te brengen) en tevens een NSAID (meest Surgam). Het locale gebruik van Cremor Triamcinoloni is voornamelijk ingegeven door het op de voorgrond staan van oedeem-vorming bij strangulatie. Tezamen met de daardoor veroorzaakte pijn ontstaat dan secundair daaraan een sphincterhypertonie. Het gebruik van een cilindrische anaaldilatator (in Nederland te koop via de apotheek als HemorCare Anaalstick (Liberty Health Care)) heeft een relaxatie van de m. sphincter ani tot gevolg hetgeen curatief bijdraagt tot spoedige genezing en kan tevens als koelstaaf een snelle symptomatische verlichting geven (2). Opname blijkt nooit nodig, en alleen bij koorts krijgen de patiënten een antibioticum (Docycycline). Zowel de Triamcinolon als het NSAID kunnen binnen 2 weken al gestaakt worden. Voor wat betreft de follow-up kijken wij ook pas na minstens 6 weken of, en zo ja, welke verdere behandeling nog noodzakelijk is.

 

Literatuur:

  1. Janssen LWM. Consensus hemorroïden. Ned Tijdschr Geneeskd 1994;138:106-9
  2. Lans WR. Symptomatische Behandlung von analen Beschwerden mit dem Anal Dilatator TD1/TD2 Z Allg Med 1998; 74: 416 - 418

 

 

W.R. Lans, proktoloog

 

Veenendaal