"Hidradenitis suppurativa"

Collegae Rasker en Welvaart (1997;1484-7).schreven terecht dat 'hidradenitis suppurativa' een ziektebeeld is dat uitgaat van de talgklieren en dat pas secundair de zweetklieren in het ontstekingsproces betrokken worden. Jammer is het dan ook dat zij de in de Anglo-Amerikaanse literatuur gebruikte term 'hidradenits suppurativa' gebruiken. Deze term is op zijn minst verwarrend. Het lijkt dan ook veel logischer de in het artikel helaas niet genoemde naam 'pyoderma fistulans sinifica te hanteren. Daarmee kan verwarring over de oorsprong van de aandoening vermeden worden.

In het artikel beschrijven zij, dat er sprake is van een ontsteking van de huidgebieden. Tevens moet vermeld worden dat ongeacht de duur van het bestaan van de aandoening, deze altijd beperkt blijft tot de huid en nooit doorbreekt door een fascie of andere subcutane structuren.

Voor wat betreft de behande-ling is operatieve verwijdering van het gehele geïfiltreerde gebied noodzake-lijk. Het blijft een kwestie van voorkeur of dit direct chirurgisch of eerst na drainage volgens Roschke moet gebeuren. De door ons gebruikte drainage methode moet niet verward worden met de zogenaamde 'cutting seton', waarbij een draad ingelegd wordt welke steeds strakker wordt aangetrokken. Deze al door Hippocrates beschreven behandeling hoort in het modern medisch handelen niet thuis (1).

De door ons ingelegde draad wordt slechts losjes vastgeknoopt, waarna op een goed moment de fistel alsnog verwijderd kan worden. Bij kleinere oppervlakkige fistels blijkt operatie in het geheel niet meer nodig te zijn.

Het gebruik van huidtrans-plantaten om het ontstane deffect na de operatie te dichten moet afgeraden worden, omdat de huid dan wederom talgklieren bevat van waaruit de ziekte opnieuw kan opvlammen.

Bij de risico factoren noemen de schrijvers onder andere roken. Stoppen met roken zou het recidief percentage zeer drastisch verminderen (V. Wienert, schriftelijke mededeling,1996). Wienert noemde het roken tezamen met de genetische aanleg als de twee voornaamste oorzaken van de pyoderma fistulans sinifica. Bij onderzoek in onze eigen polikliniek bleek dat alle patiënten welke bij ons onder behandeling zijn voor een pyoderma fistulans sinifica rookten! Wij hebben deze patiënten dan ook aangeraden hiermee te stoppen. Pas op langere termijn zal zicht gekregen kunnnen worden over het terugbrengen van het recidiefpercentage.

Literatuur

  1. Stein E. Proktologie, Lehrbuch und Atlas. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1990

BRON: NTvG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) 1997, 8 november ;141 (45)